Minggu, 29 Januari 2012

Jogja Istimewa Base on Serat Sastra Gendhing, A Java monarchy leadership competencies patron.

A leader is:

1) turasing ratu pinandhito kang hanyakrawati kang wenang masesa wong sanagari;

2) sifat kuwagung dadi wewayanganing Gusti;

3) trahing Mentawis kang wasis-waskitha, putus ing susastra, trampil olah kasubratan.

Now, we understood why the Gov tried to change the constitution about Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat.

Cause he just have competency in "sastra", make song albums. He just jealous about how the Jogja people love the Sultan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar